Symposium over de atlassen van Blaeu

Op vrijdag 14 december 2012 wordt onder auspiciën van de GIN-Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie (WGK) een symposium gehouden in de Boothzaal van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Dit symposium heeft als thema: Reis om de wereld in elf delen: Blaeus atlassen opengelegd.

Hoogtepunt Nederlandse atlasproductie

In 2012 is het precies 350 jaar geleden dat Joan Blaeu de imposante Atlas maior publiceerde. In bijna zeshonderd kaarten en enkele duizenden pagina’s beschrijvingen bracht hij de wereld in kaart. Een negendelige atlas in de Nederlandse editie was met circa 400 gulden voor een niet-ingekleurde versie het meest kostbare boek van de 17de eeuw. Samen met het Toonneel der steden, de tweedelige atlas met steden in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden van een decennium eerder, wordt Blaeus mammoetwerk tot het hoogtepunt in de Nederlandse atlasproductie gerekend. De Atlas maior neemt in de vaderlandse geschiedenis zelfs een dermate belangrijke plaats in dat deze is opgenomen in de Canon van Nederland.

Digitale atlasversie

De Universiteitsbibliotheek Utrecht heeft dit jaar een eigen exemplaar van zowel de Atlas maior als het Toonneel der steden laten restaureren en digitaliseren. Een ieder, waar dan ook ter wereld, kan nu via een pc met internetaansluiting digitaal kennisnemen van de integrale Nederlandstalige uitgave van Blaeus meest aansprekende atlassen. Door middel van het symposium wil de Universiteitsbibliotheek Utrecht de aandacht vestigen op deze digitale atlasversie. Ook kunt u de gerestaureerde atlassen van dichtbij bewonderen.

Het symposium vindt plaats in de Boothzaal van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, locatie Uithof. Het programma beslaat een middag en de toegang is gratis. Een lunch is niet inbegrepen; desgewenst kunt u voorafgaand aan het symposium lunchen in het Educatorium, Leuvenlaan 19, in de nabijheid van de bibliotheek.

Programma

13:00-13:30 uur: Ontvangst met koffie/thee in de foyer tegenover de Boothzaal

13:30-13:40 uur: Welkomstwoord door de bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, drs. Anja Smit

13:40-13:45 uur: Huishoudelijke mededelingen van de voorzitter van de WGK, drs. Marc Hameleers

13:45-14:15 uur: Dr. Djoeke van Netten, Prioriteiten en principes : achtergrond, bedrijfsvoering en context van twee generaties Blaeu

14:15-14:45 uur: Dr. Peter van der Krogt, Blaeus ‘Atlas Maior’ en ‘Toonneel der steden’

14:45-15:00 uur: Pauze met koffie/thee

15:00-15:30 uur: Mr. Cor Knops, Restauratie van Blaeus atlassen: keuze genoeg

15:30-16:00 uur: Dr. Marco van Egmond, Van druk tot digitaal: reproducties van de Blaeu-atlas in historisch perspectief

16:00-17:30 uur: Borrel in de foyer tegenover de Boothzaal en gelegenheid tot het bekijken van de gerestaureerde Atlas maior en het Toonneel der steden in de kaartenzaal, zesde verdieping

N.B. Het nuttigen van drankjes e.d. tijdens de borrel is uitsluitend toegestaan in de foyer!

Aanmelden

U kunt zich tot 8 december a.s. per e-mail aanmelden bij Jolanda Toenkkes, j.toenkkes@uu.nl. Het aantal plaatsen in de Boothzaal is echter beperkt. Wees er dus snel bij! Voor meer informatie kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met Marco van Egmond, m.vanegmond@uu.nl, 030-2535156.

De digitalisering van de atlassen van Blaeu en de organisatie van dit symposium zijn mede mogelijk gemaakt door een royale subsidie van het K.F. Hein Fonds.